Pages

Nov 19, 2009

MENJANA KECEMERLANGAN

KECEMERLANGAN boleh dijana sesiapa sahaja, berseorangan ataupun secara berpasukan. Setiap orang yang menggunakan kekuatan, kebolehan, kemahiran, bakat yang dimilikinya berserta dengan kesungguhan dan iltizam yang tinggi, pasti akan mengecap kecemerlangan, di dalam apa sahaja bidang kehidupan.

Kekuatan, kebolehan, kemahiran serta bakat individu jika digemblengkan secara berpasukan tentu sahaja akan menjana kecemerlangan yang lebih cemerlang. Di dalam sesebuah organisasi, baik di jabatan atau di syarikat, kerja berpasukan amat penting ke arah merealisasikan misi dan visi organisasi tersebut. Setiap kaki tangan perlu mempunyai sikap positif bagi mencapai kejayaan secara bersama.

Dua hari lepas saya menyampaikan ceramah Menjana Kecemerlangan Melalui Kerja Berpasukan kepada pegawai dan kaki tangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, Negeri Kedah di dalam program Team Building - Menjana Kecemerlangan. Seramai 21 orang peserta mengikuti program tersebut yang berlangsung sehingga hari ini.

Setiap kaki tangan atau ahli kumpulan mesti memahami matlamat yang ditetapkan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat tersebut. Namun untuk mencapai matlamat yang ditetapkan beberapa faktor penting haruslah dipatuhi oleh setiap ahli kumpulan, di antaranya:-

  1. mengenal diri sendiri dan diri setiap ahli kumpulan,
  2. menghormati di antara satu sama lain,
  3. saling percaya mempercayai secara jujur dan ikhlas,
  4. mengikuti arahan ketua di samping memberi sumbangan idea bernas,
  5. memiliki sikap setia kawan yang tinggi dan saling bantu membantu,
  6. yakin kebolehan diri dan kebolehan ahli-ahli kumpulan,
  7. bangga menjadi ahli kumpulan,
  8. berusaha sebaik mungkin untuk mencapai matlamat kumpulan.

Apabila semua ahli kumpulan memainkan peranan serta tanggung jawab masing-masing dengan sepenuhnya, tidak ada sebarang halangan lagi yang boleh menghalang kecemerlangan kumpulan berkenaan. Nikmat kejayaan akan dapat dikongsi oleh semua ahli kumpulan. Pada ketika itu pastinya rasa kepuasan akan terpancar di setiap wajah ahli kumpulan kerana telah berjaya dengan cemerlang.

Justeru, setiap ahli kumpulan perlu mengikis sikap dan perasaan negatif yang bersarang di hati masing-masing selain meletakkan status dan darjat yang dimilikinya ke tempat lain, tanpa membawa bersama semasa berada di dalam kumpulan. Semua ahli kumpulan adalah setaraf, masing-masing mesti berusaha gigih tanpa mengharapkan layanan istimewa daripada rakan-rakan lain.

Percaya kepada sesama ahli dengan jujur dan menghormati sesama sendiri adalah sendi kepada pencapaian cemerlang. Tetapi yang lebih penting ialah sikap jujur dan ikhlas perlu lebih dititik beratkan.
___________________________________________

"Kenali diri sendiri sebelum anda dapat mengenali orang lain"
___________________________________________

No comments:

Post a Comment