Pages

Jun 22, 2010

MANSUH ATAU KEKAL ?


TIGA hari lepas, di dada akhbar-akhbar tempatan tempampang berita tentang hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memansuhkan dua peperiksaan awam iaitu Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Cadangan memansuhkan kedua-dua peperiksaan awam ini adalah bertujuan untuk mengubah corak pendidikan di negara ini yang terlalu berorientasikan peperiksaan (examination oriented). Dalam masa yang sama ia diharap dapat menseimbangkan penglibatan pelajar di dalam bidang ko-kurikulum dan sukan serta tidak hanya tertumpu kepada bidang akademik semata-mata.

Sejak kelmarin beberapa pihak telah memberikan buah fikiran dan pendapat masing-masing mengenai cadangan tersebut. Ada pihak yang menyokong dan ada yang tidak bersetuju. Cadangan-cadangan dari pihak guru dan ibu bapa telah tersiar di dalam media serta melalui tulisan di dalam blog-blog tertentu.

Sebagai seorang bapa, YDP PIBG dan juga bekas pelajar, saya lebih cenderung untuk bersetuju supaya salah satu daripada peperiksaan awam tersebut dimansuhkan, bukan kedua-duanya sekali gus. Saya berpendapat UPSR perlu dikekalkan tetapi PMR boleh dimansuhkan dengan alasan-alasan berikut:-

UPSR Perlu Dikekalkan, kerana:-
  1. UPSR adalah kayu ukur menentukan kemampuan murid-murid sekolah rendah menguasai kemahiran belajar sebelum memasuki sekolah menengah, seperti kemahiran membaca, menulis dan mengira.
  2. UPSR adalah penapis untuk memilih dan menyalurkan murid-murid yang berkebolehan bagi memasuki sekolah-sekolah menengah berbagai aliran yang sedia ada, seperti Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Integrasi, Sekolah Berprestasi Tinggi, Sekolah Klaster dan sebagainya selain sekolah-sekolah aliran teknikal dan vokasional.
  3. UPSR adalah pemangkin kepada taraf pendidikan di peringkat sekolah menengah melalui sistem yang terarah kepada pembentukan modal insan dan pengenalan bakat serta kemahiran sejak berusia muda (7 - 12 tahun), tambahan pula Kementerian Pelajaran berhasrat untuk mewajibkan pendidikan awal sekolah (pra-sekolah) ke atas kanak-kanak berusia seawal 5 tahun.
  4. UPSR adalah satu cara untuk mengenal pasti pada peringkat rendah lagi tentang kecenderungan murid-murid sama ada ke arah akademik, kemahiran, kesenian, sukan dan sebagainya. Ini akan memudahkan lagi proses pengembangan bakat mereka di peringkat seterusnya.


PMR Perlu Dimansuhkan, kerana:-

  1. PMR pada masa ini lebih terarah semata-mata untuk menentukan aliran pendidikan para pelajar semata-mata tetapi tidak menitik beratkan kepada kebolehan, kecenderungan serta kemahiran yang dimiliki para pelajar. Mereka dibebankan dengan sistem pembelajaran yang tidak banyak menyokong kematangan pemikiran mereka dan mengakibatkan tidak semua yang lulus PMR mendapat kejayaan cemerlang di peringkat SPM.
  2. PMR tidak memberikan gambaran sebenar tentang potensi para pelajar kerana tempoh pembelajaran tiga tahun (Tingkatan 1 hingga 3) tidak dapat mencungkil sepenuhnya potensi mereka. Justeru, PMR bukanlah satu pentas untuk mengukur kemampuan pelajar secara menyeluruh.
  3. Kematangan para pelajar tidak terserlah kerana selepas PMR mereka hanya disalurkan ke bidang-bidang yang tersedia sama ada bidang sains atau sastera, tanpa memperdulikan kecenderungan mereka. Dengan kata lain, para pelajar lepasan PMR tidak boleh membuat pilihan mereka sendiri dan ini menjadikan mereka tidak dapat memenuhi keinginan dan kemampuan diri sendiri.
  4. Proses pembelajaran perlu berterusan tanpa diganggu oleh peperiksaan di separuh jalan, seperti PMR di peringkat menengah rendah yang diamalkan selama ini. Tempoh selama lima tahun proses pembelajaran (Tingkatan 1 hingga 5) adalah satu tempoh yang cukup sesuai untuk membentuk seseorang pelajar supaya seimbang dari segala aspek seperti fizikal, minda, emosi dan kerohanian mereka. Sekaligus dapat mencorakkan pemikiran mereka menjadi lebih positif.

Apabila PMR dimansuhkan, sistem pendidikan negara akan hanya mempunyai dua peperiksaan awam sahaja, UPSR dan SPM. Ini akan melenyapkan sistem pendidikan berorientasi peperiksaan yang agak membebankan seperti yang diamalkan pada masa ini. Pendidikan akan lebih terarah kepada pembinaan insan yang mampu memiliki jati diri dan keunggulan secara menyeluruh. Kejayaan akademik semata-mata tidak menjamin kecemerlangan insan pada masa hadapan jika tidak diadun dengan aspek-aspek penting yang lain di dalam proses pembentukan insan cemerlang.

Kementerian Pelajaran perlu membuat sedikit ubah suai dan pembaikan kepada sistem pendidikan dengan memberi perhatian kepada pengembangan potensi diri para pelajar melalui Kecerdasan Emosi (Emotional Quotient = EQ) dan Kecerdasan Kerohanian (Spiritual Quotient = SQ) dan tidak hanya menumpukan kepada Kecerdasan Intelektual (Intelectual Quotient = IQ) semata-mata. Ini akan dapat melahirkan insan-insan yang seimbang kecemerlangannya dan dapat menyumbang kepada kecemerlangan agama, bangsa dan negara.
__________________________________________

"Nilai diri manusia bukan hanya terletak kepada kepandaiannya menyelesaikan satu masalah semata-mata tetapi juga bergantung kepada kebijaksanaannya menangani sebarang permasaalahan di dalam kehidupan"
___________________________________________

Jun 16, 2010

NILAI SEDETIK WAKTU


SETIAP detik waktu amat bernilai, namun tidak mungkin dapat ditaksirkan berapa nilainya. Sedetik waktu berlalu tidak mungkin dapat dimiliki kembali.

Mungkinkah itu nilai sedetik waktu?

Biar apa sekalipun, detik-detik waktu akan terus meninggalkan kita. Selamanya tidak akan kembali lagi. Detik-detik waktu yang berlalu itu sebenarnya telah memendekkan waktu yang kita miliki.

_________________________________
Setiap manusia hanya diberikan 24 jam sehari semalam....
_________________________________________________