Pages

Apr 20, 2009

TRANSFORMASI IMEJ TINGKATAN ENAM

PELAJAR era tahun-tahun 70-an dan 80-an pasti akan merasa bangga jika terpilih menyambung pelajaran ke Tingkatan Enam selepas tamat SPM masing-masing kerana itu bermakna mereka sudah menghampiri tangga ke menara gading. Ini adalah kerana belajar di tingkatan enam dan lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) adalah merupakan tiket paling berharga untuk melanjutkan pengajian ke universiti.

Pada zaman tersebut, bilangan universiti tidak seberapa, sekitar 4 atau 5 buah universiti sahaja. Persaingan tidak begitu sengit, namun jika seseorang pelajar tamat pelajaran sehingga STPM maka dia berkelayakan untuk dipilih ke universiti terutama sekali yang memilih bidang sastera, sosiologi antropologi, sais politik dan seumpamanya.

Namun kegemilangan tingkatan enam pada masa ini sudah malap dan hampir tidak bercahaya lagi. Para pelajar lepasan SPM sudah tidak berminat menyambung belajar ke tingkatan enam kerana mereka sudah boleh memohon memasuki IPTA atau IPTS ke peringkat diploma. Sudah ada puluhan buah IPTA dan IPTS yang menyenaraikan kursus-kurus peringkat diploma kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Sekaligus persaingan ke tingkatan enam sudah hampir tiada lagi, malahan pada para pelajar dewasa ini, menyambung pelajaran ke tingkatan enam itu adalah pilihan tercorot setelah tidak mendapat tawaran daripada mana-mana IPTA atau IPTS pilihan masing-masing.

Di dalam usaha Kementerian Pelajaran untuk menanjakkan semula kegemilangan tingkatan enam, ada terdengar ura-ura tidak lama dahulu Kementerian akan mengujudkan sekolah khas untuk tingkatan enam sahaja. Pengetua serta guru-guru yang akan mengajar di sekolah tersebut adalah daripada kalangan mereka yang berpengalaman mengajar untuk tempoh tahun yang ditetapkan. Dengan kata lain, akan dilakukan satu transformasi imej tingkatan enam untuk menggalakkan para pelajar menyambung pelajaran mereka setelah lulus SPM.

Usaha transformasi tersebut dilihat sebagai satu usaha yang murni dan amat wajar. Memisahkan pelajar-pelajar tingkatan enam daripada pelajar-pelajar lain amat sesuai sekali. Selain daripada itu kaedah pengajaran dan pembelajaran juga perlu diubah sejajar dengan kaedah yang diamalkan di peringkat universiti masa kini. Para pelajar perlu didedahkan dengan kaedah tersebut dengan menggalakkan mereka belajar tanpa kebergantungan sepenuhnya kepada para guru. Di peringkat tingkatan enam sepatutnya para guru hanya akan menjadi pembimbing atau fasilitator sahaja, bukan lagi guru. Justeru, pelajar-pelajar tingkatan enam tidak perlu lagi bercampur gaul dengan para pelajar lain di dalam persekitaran sekolah yang sama. Sekolah berasingan perlu dibangunkan.

Dalam masa yang sama, para pelajar tingkatan enam tidak perlu lagi terikat dengan sistem dan disiplin yang diamalkan di sekolah biasa. Mereka perlu dilihat sebagai calon-calon mahasiswa yang akan memasuki menara gading selepas dua tahun di tingkatan enam. Kegiatan-kegiatan ko-kurikulum harus tidak lagi sama seperti pelajar-pelajar di tingkatan 1 hingga 5. Mereka tidak perlu lagi menyertai pasukan beruniform atau dilantik sebagai pengawas sekolah dan sebagainya. Sewajarnya mereka didedahkan dengan keadaan dan persekitaran yang hampir sama dengan di universiti.

Perkara sebegini akan sedikit sebanyak dapat membuka minda mereka menjadi seorang dewasa yang lebih matang dan berdikari. Transformasi imej tingkatan enam bukan sahaja dari segi kurikulum, insfrastuktur dan keperluan pengajian serta tenaga pengajarnya sahaja, malah transformasi tersebut mestilah dilakukan secara menyeluruh, termasuk mentransformasikan imej, personaliti serta minda para pelajar itu sendiri.

Selagi para pelajar tingkatan enam masih terikat dan terikut dengan sistem persekolahan biasa seperti masa kini, kemungkinan para pelajar memasuki tingkatan enam akan terhakis tidak lama lagi. Usaha segera dan pantas perlu dilakukan!
___________________________________________________

"Perubahan tidak hanya dari segi lahiran semata-mata, tetapi perlu merangkumi keseluruhannya supaya kejayaan yang akan dikecapi nanti adalah satu kejayaan yang paling manis dan amat berharga"

1 comment:

  1. saya berpendapat bahawa transformasi harus dilakukan dengan segera agar ianya tidak terhakis...
    sekian terimah kasih

    ReplyDelete