Pages

Apr 23, 2008

PENGERUSI FORUM

Gambar semasa menjadi Pengerusi Forum pada 19 April 2008 di Perpustakaan Awam Negeri Kedah bertajuk Sastera Siber : Virus Dalam Sastera Malaysia?. Ahli panel ialah Sasterawan Azizi Hj Abdullah, Drirwan (esastera.com) dan blogger Jiwarasa.
Gambar ehsan Sdr Abdul Halim Yaacob.

1 comment: