Pages

May 29, 2010

BENGKEL PUISI

PADA 18 Mei yang lalu, saya menyampaikan ceramah di Bengkel Puisi di SMK Merbok. Para peserta adalah pelajar-pelajar tingkatan-tingkatan satu, tiga, empat, lima dan enam, seramai 35 orang semuanya.

Saya memberi bimbingan kepada mereka tentang beberapa aspek penting untuk menghasilkan sesebuah karya puisi yang baik. Aspek utama ialah pemilihan tema dan gaya bahasa di dalam karya puisi yang mahu dihasilkan itu. Tema yang mahu diangkat seharusnya sesuai dengan persekitaran dan pengalaman seseorang penulis yang baharu berjinak-jinak di dalam bidang ini. Jangan terlalu ghairah mengangkat tema-tema berat yang tidak termampu dikupas atau diolah. Ini akan mengakibatkan puisi itu menjadi lemah.

Bahasa adalah medium utama dan amat penting yang perlu dipergunakan sebaik-baiknya kerana puisi yang baik mestilah mengandungi ayat-ayat puisi yang penuh nilai estetikanya. Bukan menggunakan ayat-ayat prosaik yang mendatar serta tidak mempunyai makna di sebalik kata. Lalu, para penulis muda perlu rajin mencipta ayat-ayat puisi supaya apabila berkarya ia akan dapat membantu sepenuhnya.

Saya lanjutkan juga di dalam Bengkel tersebut dengan menyampaikan beberapa kaedah untuk menghayati puisi. Di antaranya termasuklah baca puisi, deklamasi puisi serta lagu puisi. Tetapi dalam waktu yang terbatas (2 jam) saya hanya tumpukan kepada deklamasi puisi. Memberikan sedikit petua bagaimana untuk melontarkan suara, memantapkan pengucapan, memahami dan menyampaikan makna puisi melalui tekanan dan nada suara yang betul serta berkesan.

Ramai di antara peserta yang sudi mendeklamasikan puisi sebagai acara praktikalnya, termasuklah guru-guru yang ikut serta memantau program tersebut.

Terima kasih kepada pelajar-pelajar serta guru-guru yang terlibat. Saya berharap ceramah singkat saya itu memberi manfaat dan saya amat menantikan akan tumbuh pohon-pohon muda daripada benih yang saya cambahkan itu.

Saya menanti hasil karya para peserta sekalian. Saya juga berharap akan dapat melihat salah seorang atau beberapa orang deklamator akan muncul dari kalangan peserta bengkel ini.

No comments:

Post a Comment