Pages

Dec 20, 2008

MINDA KELAS PERTAMA - BHG 1

MEMBINA MINDA KELAS PERTAMA adalah tajuk ceramah saya pada 15 Disember 2008 di Institut Pengurusan dan Integriti Kedah Darul Aman (INSPIN) kepada 46 orang peserta yang terdiri daripada kaki tangan beberapa jabatan Kerajaan Negeri Kedah. Saya teruja sejak awal lagi selepas menerima undangan daripada pegawai INSPIN.

Membina minda kelas pertama merupakan satu proses untuk membangun dan memajukan daya pemikiran seseorang manusia bagi mencapai peringkat terulung. Daya pemikiran atau akal fikiran yang bagaimana yang boleh ditakrifkan sebagai minda kelas pertama? Untuk merungkai persoalan ini memerlukan kupasan yang panjang dan itulah satu proses yang memakan masa. Namun secara mudahnya proses itu bolehlah dibahagikan kepada beberapa bahagian.

Bahagian pertama ialah proses untuk mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Seseorang manusia wajar mengenal dirinya sendiri kerana mengenal diri adalah permulaan segala ilmu. Jelasnya, tanpa mengenal diri sendiri, seseorang itu tidak mungkin akan dapat menimba ilmu pengetahuan selanjutnya. Mafhum hadis Rasulullah s.a.w, "Barang siapa yang kenal dirinya, sesungguhnya dia telah kenal Tuhannya" amatlah jelas maksudnya. Oleh kerana segala ilmu berada di dalam penguasaan Allah swt, maka sesiapa yang mengenali Allah pasti akan dapat menimba segala ilmu. Tetapi untuk mengenal Allah, kita perlu kenal diri kita sendiri terlebih dahulu.

Mengenal diri bukan hanya sekadar mengetahui asal usul kejadian dan keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada kita semata-mata. Tetapi harus meliputi maksud mengenali diri dengan lebih meluas lagi. Kita mesti belajar mengenal kehebatan dan kelemahan yang terdapat di dalam diri sendiri. Mengenal kehebatan untuk menggunakan potensi diri ke arah kecemerlangan. Sementara mengenal kelemahan pula adalah untuk mempertingkatkan lagi usaha memperbaikinya.

Ramai manusia yang tidak mengenali dirinya sendiri, malah ramai yang tanpa sedar tidak pernah berusaha untuk mengenal diri sendiri. Ini suatu kerugian besar kerana jika kita masih belum kenal diri sendiri, bermakna kita masih belum tahu kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri. Malah yang paling menyedihkan, kita masih belum mengenal Tuhan.

Lihat ke dalam diri sendiri, sejauh mana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan semenjak kita lahir sehingga kini? Tentulah tidah terhitung banyaknya, kerana nikmat Allah swt tidak terbatas dan tidak terjumlah. Pernahkah anda sorot kembali menilai tahap syukur yang anda miliki?

Perhatikan maksud ayat 9 Surah Assajadah,
"Kemudian Dia menyempurnakan kejadian-Nya serta meniupkan padanya Roh ciptaan-Nya. Dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur".

Kejadian manusia yang sempurna adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Allah mengurniakan pendengaran, penglihatan dan hati (akal fikiran) yang kesemua itu tidak dianugerahkan kepada makluk lain. Betapa Allah menjadikan manusia dengan segela kesempurnaan supaya manusia bersyukur, tetapi amat sedikit yang mensyukurinya.

Apakah anda termasuk di dalam kelompok manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah swt?

Proses pertama untuk memiliki minda kelas pertama perlu dilalui dan dipenuhi terlebih dahulu. Jika tidak walau setinggi mana sekalipun daya pemikiran anda, masih belum menepati maksud kelas pertama itu sendiri.

No comments:

Post a Comment